tự phục vụ tăng lên

Dự báo xu hướng công nghệ phát triển du lịch và khách sạn năm 2019

Dự báo xu hướng công nghệ phát triển du lịch và khách sạn năm 2019

Công nghệ và du lịch luôn đi đôi với nhau. Những thay đổi về cách thức du lịch sẽ thúc đẩy sự phát triển công nghệ để có những trải nghiệm tốt hơn. Ngược lại, sự thay đổi về công nghệ sẽ giúp cho ngành du lịch và khách sạn  phát triển và thuận lợi […]